KONTAK

   

CONTACT

Besprekings: +27 (0)73 3959 003

 

Bookings: +27 (0)73 3959 003

Navrae:

   

Enquiries:

       
Organisasie   Organisation
Kontakpersoon   Contact person
Telefoon   Telephone
Faks   Fax
Selfoon   Mobile
Epos adres   E-mail address
Geleentheid   Event
Datum   Date
Lokaal   Venue
Lokaal kapasiteit   Venue capacity
Binnenshuis
  Indoor
Buitenshuis
  Outdoor
Jou boodskap   Your message
Epos ‘n kopie van die
boodskap na jou eie adres
  E-mail a copy of this message
to your own address
Verifikasie kode
Die antwoord is nommer 15
  Verification code
The answer is the number 15