TREKKLAVIER

As trekklaviersolis tree Leon Albert op by:
 • troues,
 • partytjies,
 • funksies,
 • seremonies,
 • konserte en
 • opnames.
Sy repertoire van trekklavier musiek sluit in:
 • Franse straatkafeestyl,
 • volksmusiek,
 • klassieke musiek,
 • gypsy musiek,
 • jazz,
 • tango en
 • Suid-Afrikaanse musiek.
Hy speel ook graag saam met ander musikante en is ewe tuis met:
 • die lees van musiek as
 • die speel vanaf gehoor of
 • improvisasie.

ACCORDION

As an accordion soloist Leon Albert performs at:

 • weddings,
 • parties,
 • functions,
 • ceremonies,
 • concerts and
 • recordings.

His repertoire of accordion music includes:

 • French street cafĂ© style,
 • folk music,
 • classical music,
 • gypsy music,
 • jazz,
 • tango and
 • South African music.

He also loves to collaborate with other musicians and is equally at home with:

 • reading music as with
 • playing from ear or
 • improvisation.